ការព្យាបាលតន្ត្រីគឺជាការប្រើតន្ត្រីដើម្បីកែលម្អសុខភាពឬលទ្ធផលមុខងារ។ ការព្យាបាលតន្ត្រីគឺជាការព្យាបាលដោយការច្នៃប្រឌិតដែលមានដំណើរការដែលអ្នកព្យាបាលតន្ត្រីប្រើប្រាស់តន្ត្រីនិងគ្រប់ផ្នែកនៃរាងកាយ - ផ្លូវកាយអារម្មណ៍ផ្លូវចិត្តសង្គមសោភ័ណភាពនិងវិញ្ញាណ - ដើម្បីជួយដល់អតិថិជនឱ្យមានសុខភាពផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្ត។ អ្នកព្យាបាលតន្ត្រីជួយអតិថិជនលើកកម្ពស់សុខភាពរបស់ពួកគេនៅក្នុងវិស័យជាច្រើនដូចជាមុខងារនៃការយល់ដឹងជំនាញម៉ូតូការអភិវឌ្ឍន៍អារម្មណ៍ការប្រាស្រ័យទាក់ទងផ្លូវចិត្តជំនាញសង្គមនិងគុណភាពនៃជីវិតដោយប្រើប្រាស់បទពិសោធន៍បទភ្លេងដែលសកម្មនិងទទួលបានដូចជាការអភិវឌ្ឍន៍ឡើងវិញការបង្កើតឡើងវិញ, សមាសភាពនិងការស្តាប់និងការពិភាក្សាតន្ត្រីដើម្បីសម្រេចបាននូវគោលដៅព្យាបាល។ មានមូលដ្ឋានអក្សរសិល្ប៍ស្រាវជ្រាវគុណភាពនិងបរិមាណ។ ការអនុវត្តន៍ជាទូទៅមួយចំនួនរួមមានការងារអភិវឌ្ឍន៍ (ទំនាក់ទំនងជំនាញម៉ូតូ។ ល។ ) ជាមួយបុគ្គលដែលមានតម្រូវការពិសេសការនិពន្ធបទចម្រៀងនិងការស្តាប់ក្នុងការចងចាំ / ការតម្រង់ទិសការងារជាមួយមនុស្សចាស់ដំណើរការនិងសម្រាកកាយនិងការបណ្តុះបណ្តាលចង្វាក់សម្រាប់ការស្តាររាងកាយឡើងវិញចំពោះជនរងគ្រោះដោយសារជំងឺដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាល។ ការព្យាបាលដោយតន្ត្រីក៏ត្រូវបានគេប្រើនៅតាមមន្ទីរពេទ្យមួយចំនួនមជ្ឍមណ្ឌលមហារីកសាលារៀនកម្មវិធីជាតិស្រវឹងនិងគ្រឿងញៀនមន្ទីរពេទ្យចិត្តសាស្រ្តនិងកន្លែងកែលម្អ។

គ្មានផលិតផលត្រូវបានឃើញដូចនឹងការជ្រើសរើសរបស់អ្នក។