តន្ត្រីពេញនិយមនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកដូចជាតន្ត្រីប្រពៃណីអាហ្រ្វិកមានលក្ខណៈធំធេងនិងប្លែកៗ។ ប្រភេទសិល្បៈសម័យអាហ្វ្រិកភាគច្រើនបង្កើតឡើងនៅលើឈើឆ្កាង - លម្អៀងជាមួយនឹងតន្ត្រីពេញនិយមនៅលោកខាងលិច។ តន្ត្រីជាច្រើនដែលពេញនិយមដូចជាប៊្លុចចង្វាក់ jazz salsa zouk និង rumba ទទួលបានកម្រិតខុសៗគ្នាលើប្រពៃណីតន្ត្រីមកពីទ្វីបអាហ្វ្រិកដែលត្រូវបាននាំយកទៅអាមេរិចដោយជនជាតិអាហ្វ្រិក។ ចង្វាក់និងសម្លេងទាំងនេះត្រូវបានកែសម្រួលដោយប្រភេទថ្មីដូចជាថ្មនិងចង្វាក់បេះដូងនិងភ្លេង។ ដូចគ្នានេះដែរតន្ត្រីពេញនិយមនៅទ្វីបអាហ្រ្វិកបានអនុម័តធាតុសំខាន់ៗជាពិសេសឧបករណ៍ភ្លេងនិងស្ទីឌីយ៉ូស្ទូឌីយោនៃតន្ត្រីនៅភាគខាងលិច។ ពាក្យថា "afropop" (ហៅថា "afro-pop" ឬ "afro pop") ក៏ត្រូវបានគេប្រើដើម្បីសំដៅទៅលើតន្ត្រីសម័យអាហ្វ្រិកបច្ចុប្បន្ន។ ពាក្យនេះមិនសំដៅទៅរចនាប័ទ្មឬសំឡេងជាក់លាក់ទេប៉ុន្តែត្រូវបានគេប្រើជាពាក្យទូទៅសម្រាប់តន្រ្តីពេញនិយមនៅទ្វីបអាហ្វ្រិក។

គ្មានផលិតផលត្រូវបានឃើញដូចនឹងការជ្រើសរើសរបស់អ្នក។