តន្ត្រីប្រទេសត្រូវបានគេស្គាល់ផងដែរថាជាប្រទេសនិងបស្ចិមប្រទេស (ឬប្រទេសជាធម្មតា) និងតន្ត្រីខាដប៊ែលគឺជាប្រភេទតន្ត្រីដ៏ពេញនិយមដែលមានដើមកំណើតនៅភាគខាងត្បូងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅដើម 1920s ។ វាត្រូវការឫសគល់របស់វាពីប្រភេទដូចជាតន្ត្រីស្រុកស្រែ (ជាពិសេសក្រុមតន្ត្រីអបអរសាទរនិងតន្ត្រីលោកខាងលិច) និងពណ៌ខៀវ។ តន្ត្រីស្រុកជាញឹកញាប់មានច្រើន ballads និងបទភ្លេងរាំជាមួយនឹងទម្រង់ធម្មតាជាទូទៅអត្ថបទចម្រៀងប្រជាប្រិយនិងការចុះសម្រុងជាមួយឧបករណ៍ខ្សែអក្សរភាគច្រើនដូចជាការច្រៀងចង្វាក់អគ្គិសនីនិងសូរស័ព្ទហ្គីតាដែក (ដូចជាដែកថែបឈ្នាន់និងត្រដក់) និងកំប្លែងផងដែរ។ ដូចជាអាម៉ូនិក។ របៀបពណ៌ខៀវត្រូវបានគេប្រើយ៉ាងទូលំទូលាយនៅទូទាំងប្រវត្តិសាស្រ្តដែលបានកត់ត្រា។

គ្មានផលិតផលត្រូវបានឃើញដូចនឹងការជ្រើសរើសរបស់អ្នក។