កំពូលចុងក្រោយ 21 ស្ទូឌីយោ

Pinnacle ស្ទូឌីយោគឺជា វីដេអូ កម្មវិធីកែសម្រួលដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដំបូងដោយ Pinnacle Systems ក្នុងនាមជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់អ្នកប្រើកម្រិតខ្ពស់ទៅនឹងកម្មវិធីកម្រិតខ្ពស់ដែលមានជំនាញវិជ្ជាជីវៈរបស់ Pinnacle, Liquid Edition ។ វាត្រូវបានទិញដោយ Avid និងក្រោយមកដោយ Corel នៅក្នុងខែកក្កដា 2012 ។ Pinnacle ស្ទូឌីយោអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកប្រើប្រាស់

អាន​បន្ថែម
ទុកឱ្យសេចក្តីអធិប្បាយ