ក្រុមចម្រៀងនារីរាំលេងតន្ត្រី Minecraft

ឧទាហរណ៍នៃបទចម្រៀងដែលបានបង្កើតដោយស្វ័យប្រវត្តិដោយប្រើការរៀនម៉ាស៊ីន។ កម្មវិធីដោយស្វ័យប្រវត្តិរបស់យើងបង្កើតតន្ត្រីផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកហើយ វីដេអូ ដោយផ្អែកលើកិច្ចការខ្លី។ ឆាប់ៗនេះវានឹងត្រូវបានផ្តល់ជូនដោយសេរីសម្រាប់អ្នកដើម្បីសាកល្បង

អាន​បន្ថែម
ទុកឱ្យសេចក្តីអធិប្បាយ