ស្បែកបុរេដោយឥតគិតថ្លៃប្លក, រូបភាពទាញយក + ជជែកកំសាន្ត

ការរៀនម៉ាស៊ីននិងការឆ្លាតសិប្បនិម្មិតទាំងអស់គំរូ PetrPikora.com ត្រូវបានផ្អែកលើការរៀនម៉ាស៊ីននិងសិប្បនិម្មិតវៃឆ្លាតហើយពួកគេបានបញ្ចូលនូវលក្ខណៈឆ្លាតវៃដែលនឹងជួយអ្នកក្នុងការនាំយកគេហទំព័ររបស់អ្នកទៅ

អាន​បន្ថែម
ទុកឱ្យសេចក្តីអធិប្បាយ

ប្រធានបទ CMS, ប្លក, រូបភាព, WooCommerce, Drupal, Joomla, Magento, Blogger, PrestaShop, HTML, OpenCart, VirtueMart

ការសិក្សាម៉ាស៊ីនកុំព្យូទ័រ (ការរៀនម៉ាស៊ីន) ការយល់ដឹងទូលំទូលាយ (សិប្បនិម្មិតវៃឆ្លាត), អ្នកអាចធ្វើឱ្យមានភាពស្មុគស្មាញច្រើនជាងនេះ, អ្នកអាចធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវភាពវៃឆ្លាតនិងភាពវៃឆ្លាត។

អាន​បន្ថែម
ទុកឱ្យសេចក្តីអធិប្បាយ