លោក Patrick Mahomes

Patrick Mahomes Patrick Lavon Mahomes II (កើតខែកញ្ញា 17, 1995) គឺជា quarterback កីឡាបាល់ទាត់អាមេរិចសម្រាប់ Kansas មេបញ្ជាការនៃសម្ព័ន្ធបាល់ទាត់ជាតិ (NFL) ។ គាត់លេងបាល់ទាត់នៅមហាវិទ្យាល័យ

អាន​បន្ថែម