ឆែកសួនមនោរម្យ

Českýráj (německyBöhmisches Paradies) ខ្ញុំមិនជឿថាវាជាអ្វីដែលខ្ញុំចង់បានទេហើយខ្ញុំចង់អោយអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងថាខ្ញុំមានប្រវត្តិសាស្រ្តយ៉ាងម៉េច។ រដ្ឋតិចសាស់ (ឌេនសានហ្សូវ៉ាដា)

អាន​បន្ថែម