យក្ស, ភ្នំយក្ស, សួនមនោរម្យឆែក

Jizera

  • ភ្នំយក្ស

    ភ្នំ Jizera (អាល្លឺម៉ង់ Isergebirge, ប៉ូឡូញGóry Izerskie, slang ក៏ហៅថា Jizerky) គឺជាសរុប geomorphological និងជួរភ្នំភាគខាងជើងនៃសាធារណរដ្ឋឆែក។ ជួរភ្នំត្រូវបានគេដាក់ឈ្មោះតាមទន្លេជីហ្សេរ៉ាដែលមានប្រភពនៅលើជម្រាលនៃ Smrk ដែលជាភ្នំខ្ពស់បំផុតនៅក្នុងផ្នែកឆែកនៃភ្នំ។ វាធ្លាប់ត្រូវបានគេចាត់ទុកជាចុងខាងលិចនៃភ្នំ Giant ។ ផ្នែកសំខាន់របស់វាគឺស្ថិតនៅប្រទេសប៉ូឡូញដែលជាកន្លែងដែលមានកំពូលខ្ពស់បំផុត [... ]

ត្រលប់ទៅ កំពូល