យក្ស, ភ្នំយក្ស, សួនមនោរម្យឆែក

ម៉ុសកូកាល់កូ

  • ម៉ុសកូកាល់កូ អានបន្ថែម>

    ម៉ុសកូកាល់កូ

    Maloskalsko ឧទ្យានធម្មជាតិគឺជាតំបន់ការពារមួយដែលបានប្រកាសនៅក្នុង 1997 ដែលស្ថិតនៅព្រំដែនភាគនិរតីនៃតំបន់ស្រុក NAD Nisou Liberec Jablonec, មួយផ្នែកនៅ PLA ឆេកសួនឧទ្យាន។ វាស្ថិតនៅលើធនាគារទាំងពីរនៃទន្លេ Jizera ចំពេលមានការជនបទខៀវស្រងាត់ពេញលេញនៃការធ្វើទ្រង់ទ្រាយថ្មចម្លែក។ មជ្ឈមណ្ឌលចក្ខុ, តាមដែលត្រូវបានគេដាក់ឈ្មោះថាឧទ្យាននេះ, គឺជាភូមិរបស់MaláSkála។ គោលបំណងដើម្បីប្រកាសឧទ្យានធម្មជាតិនេះ [... ]

ត្រលប់ទៅ កំពូល