បាល់ទាត់វើលខាប់

ការប្រកួតបាល់ទាត់ពិភពលោកត្រូវបានធ្វើឡើងនៅលើឆាកនៃការប្រកួតបាល់ទាត់ពិភពលោក (FIFA World Cup) ដែលនឹងត្រូវធ្វើឡើងនៅចុងសប្ដាហ៍នេះ។ ខ្ញុំបានរៀបចំផែនការដើម្បីទទួលបានពានរង្វាន់ FIFA ។ សូមចូលទៅកាន់កន្លែងដែលខ្ញុំមិនត្រូវការ

អាន​បន្ថែម