លោក Charles Aznavour

Charles Aznavour Charles Aznavour កើតមកមានឈ្មោះថា Shahnour Vaghinag Aznavourian អាមេនី: ՇահնուրՎաղինակԱզնավուրեան; 22 ឧសភា 1924 - 1 តុលា 2018) គឺជាអ្នកចម្រៀងបារាំងអាល់ហ្សេរីជាអ្នកនិពន្ធបទចម្រៀងជាសាធារណៈ

អាន​បន្ថែម