ម៉ោងអូលីវូដ

ម៉ោងអូលីវីត (886 m nm) je vrchol និងJizerskýchគ្រា។ វិញ្ញាបនបត្រនេះត្រូវបានគេហៅថាជាភាសាអង់គ្លេសដែលមានឈ្មោះថា "Jizerskámagistrála" ។ សូមសាកល្បង

អាន​បន្ថែម