យក្ស, ភ្នំយក្ស, សួនមនោរម្យឆែក

ប្រាក់កម្ចី

  • Prales Jizera អានបន្ថែម>

    Prales Jizera

    តំបន់អភិរក្សធម្មជាតិ Prales Jizera គឺជាតំបន់អភិរក្សមួយដែលស្ថិតនៅតំបន់សុរិយោដីនៃភូមិ Hejnice នៅក្នុងតំបន់ Liberec ដែលជាតំបន់អភិរក្សធម្មជាតិចំណាស់ជាងគេបំផុតនៅភ្នំ Jizera ។ វាបានកាន់កាប់ផ្នែកកំពូលនៃភ្នំខ្ពស់បំផុតទី 2 នៅលើកំពូលឆែករបស់ Jizera Mountains - Jizera - នៅចុងភាគខាងកើតនៃ Hejnice Ridge ។ ប្រធានបទនៃការការពារគឺសំណល់នៃ spruce climax ខ្ពស់លើសលុប, suture bouldering [... ]

ត្រលប់ទៅ កំពូល