បង្កើតតន្ត្រី

អ្នកនៅទីនេះ:
<ថយក្រោយ

បង្កើតតន្ត្រី

Tvorba hudby počítačem

Tvorba hudby počítačem je hudba tvořená za pomoci počítačů. Lze formalizovat skladbu a tvorbu, například analýzou vztahů mezi jednotlivými tóny, stupnicemi nebo frázemi. Touto myšlenkou se počítačoví odbornici zaobírali už od 50. let 20. století a postupně se vytvořilo mnoho přístupů, které hudbu analyzují nebo vytvářejí na základě matematických modelů algoritmů nebo heuristických strategií.

តន្ត្រីប្លែកៗ

Období hudebního baroka je obvykle kladeno do rozmezí let 1600 až 1750. Jedná se však pouze o orientační vymezení. Původ Termín baroko, přejatý z dějin umění, je odvozen z portugalského a francouzského barroc, tzn. perla nepravidelných tvarů. V tomto případě platí označení pro nabubřelost starého umění, barokní hudba platila za harmonicky zmatenou, melodicky obtížnou a kostrbatou. Teprve 19. století přineslo kladné hodnocení baroka.

Lidová hudba

Lidová hudba (hudební folklór) je ryze spontánní projev lidové hudebnosti. Jedná se o písně a tance, ale též o obyčeje a zvyky, při nichž hraje hudba významnou roli. Rozvíjí se a uchovává ústní tradicí a její tvůrci zůstávají většinou anonymní.

Současná klasická hudba

Termín soudobá vážná hudba (v angličtině soudobá klasická, v dalších jazycích též jen soudobá nebo nová) není označení uměleckého směru či stylu, ale definuje širokou škálu hudebních děl, jejichž základní formální charakteristika odráží vývoj evropské hudby a je vytvářena v současné době. (Pozn.: výraz „vážná“ hudba se užívá pouze v češtině a slovenštině, terminologie jiných jazyků tento název nezná). V tomto kontextu jde o veškerou hudební tvorbu evropského typu, vytvořenou od roku 1975 do současnosti.

Elektronická hudba

Elektronická hudba je volný termín pro hudbu, vytvářenou elektronickými nástroji, tedy zdroji zvuku, které disponují elektronickými součástmi, např. Theremin, syntezátor (syntetizér), sampler, počítač, apod.

Industriální hudba

Industriální hudba nebo industriál je termín, který v současné době vyhrazen pro celou řadu hudebních stylů, jejichž společným jmenovatelem je zároveňužití určitých technik hudební produkce v duchu principů tvorby elektronické hudby, resp. musique concrète adoba vzniku počínaje 70. lety 20. stoletíTerminologiePojem sám o sobě se vyvíjel - název „industriální“ byl poprvé použit v polovině sedmdesátých let umělci vydavatelství Industrial Records, kteří ho definovali a stali zakladateli stylu. Jednalo se o britskou formaci Throbbing Gristle, která svou činnost determinovala jako "hudbu, vytvářenou pro nové pokolení, vymezujíce se zároveň proti hudbě dosud vytvářené (kterou nazývali "zemědělskou") jako generace jiného, tedy "industriálního" cítění, ke které promlouvají mechanické objekty a průmysl srovnatelnou poetikou jako k předchozí příroda.

Minimalismus (hudba)

Hudební minimalismus (též „minimální hudba“) je relativně moderní skladebná technika, velmi oblíbená skladateli v 60. - 70. letech 20. století. Inspirovalo jí v 50.letech původně výtvarné umění, především americké malířství (tzv. minimal art). Tento směr byl také aplikován v architektuře, designu, sochařství i filozofii. Je však třeba zdůraznit, že minimalismus v hudbě má jen formální příbuznost se stejným směrem v ostatních druzích umění, což asi je též důvodem, proč jeho skladatelé nemají mnohdy tento název v lásce a používají raději označení repetitivní, strukturální, modulární nebo periodická hudba.

Tvorba filmu

Tvorba filmu (často uváděná ve vysokoškolské souvislosti jako filmová produkce) je proces, při kterém vzniká film. Charakteristickou součástí je velký počet zaměstnanců. Tvorba filmu může trvat několik měsíců, ale i několik let, než je dokončen. Filmy se natáčí po celém světě v ohromné řadě ekonomických, sociálních a politických souvislostí a používají se různé technologie a techniky.

ប្រជាប្រិយ

Folk (česká výslovnost [folk], anglická [fəuk]) je hudební žánr, který má své kořeny v anglosaských zemích. Samotné slovo folk znamená v angličtině lid, v tomto případě tedy vyjadřuje anglosaskou lidovou píseň. V přeneseném významu slova do oblasti současné populární hudby toto slovo přesně vyjadřuje amatérskou hudební tvorbu a její amatérské hudební provozování, respektive amatérské písničkářství (viz Akademický slovník cizích slov, vydala Akademia v roce 2000). Slovní spojení folk music [ˈfəuk ˌmjuːzik] pak znamená lidová hudba (etnická) anebo – stylizovanou nápodobou – folková hudba. Pro odlišení moderní folkové hudby od etnické se v angloamerických zemích užívají názvy contemporary [kənˈtemprəri] (současný) folk či modern [ˈmodən] (moderní) folk. V češtině se pro lidovou hudbu etnickou užívá spíše termín folklór (laicky také „česká lidovka“) a pojmem folk se označuje lidová hudba moderní.

Anděl (cena)

Anděl je česká hudební cena, kterou po způsobu Grammy uděluje Akademie populární hudby. Od roku 1997 je symbolizována soškou anděla s rozepjatými křídly hrajícího na roh od akademického sochaře Jaroslava Róny.Původně známé pod názvem Výroční československé hudební ceny (1991), tyto byly posléze přejmenovány na Gramy (1992–1995) neboli později Česká Gramy (1996). Svého času byly udělovány i jako Ceny Hudební akademie (1997), respektive Ceny Akademie populární hudby (1998–2000).

Ambientní hudba

Ambientní hudba, též pouze ambient (z latiny pocházející výraz, znamenající prostředí, okolí) je hudební styl a forma vycházející z předpokladu, že všechny zvuky, které nás obklopují, mohou být za jistých okolností hudbou. Druhým pólem a součástí předpokladu je skutečnost, že stejně tak primárně hudební zvuk či skladba může být prostředím, tedy zvukovým prostorem, který utváří naši pocitovou orientaci. Obě polarity se prolínají a pojetí hudební tvorby tohoto typu v sobě proto může zahrnovat jak sofistikovanou muzikalizaci primárně nehudebních prvků (hluků, šumů, atd.), tak demuzikalizaci prvků, primárně hudebních, stejně jako prostou reprodukci slyšeného nebo kombinaci obojího.

Filmová hudba

Filmová hudba se od ostatních žánrů liší tím, že vzniká ke konkrétnímu filmu. Film bývá řazen mezi tzv. scénická umění, jde tedy o specifický podžánr scénické hudby.Dotváří atmosféru filmového snímku a proto je při její tvorbě důležitá i spolupráce s režisérem. Její význam je mimo jiné i psychologický. Dobré filmové dílo se obvykle vyznačuje i dobrou filmovou hudbou. V některých filmech jsou coby filmová hudba používána i hudební díla, jež původně pochází z oblasti vážné hudby.

Klasicismus (hudba)

Období hudebního klasicismu se datuje zhruba mezi lety 1750-1820, v podstatě po dobu celého 18. století, především jeho druhé poloviny. Melodicky a harmonicky se snaží o ucelené a přehledné dílo. Oproti baroku a romantismu je klasicismus klidnější směr. Je ovlivněn racionalismem a návratem k antice. Orchestr byl obohacen o lesní roh, trubky, tympány, či klarinet. Každý sloh se uskutečňuje více nebo méně plynule: zatím co jeden styl doznívá druhý vzniká. Vznikají i složité hudební formy např.: sonátová forma, sonáta, sonatina, symfonie, smyčcový kvartet etc.

Galantní styl

Galantní styl, případně galantní hudba (francouzsky musique galante, německy Galante Musik) je označení pro ne zcela jednoznačně vymezený hudební styl druhé třetiny 18. století spadající do období pozdního baroka a tvořící přechod od barokní hudby k hudebnímu klasicismu. Od barokní hudby se odlišil lehší a uvolněnější formou.

Melodický death metal

Melodický death metal (označován také jako melodeath) je podžánr death metalu. Obsahuje více melodických kytarových riffů, sól, akustické kytary a v neposlední řadě melodeath obsahuje vedle growlingu i tzn. clean neboli čisté vokály, které v klasickém death metalu chybí.

តន្ត្រីរបស់ Celtic

Keltská hudba je pojem využívaný hudebními vydavatelstvími, obchody a časopisy k popisu rozsáhlé skupiny hudebních žánrů, které se vyvinuly z lidových hudebních tradic keltského etnika, žijícího v západní Evropě (Skotsko, Wales, Irsko, Bretaň). Neexistuje tedy něco jako „pravá keltská hudba“, termín se může vztahovat jak k ústně šířené tradiční tvorbě, tak k nahrávané populární hudbě. Ta často obsahuje jen nepatrné známky původní lidové hudby, její význam tkví ovšem v přizpůsobování keltských tradic moderní, globální kultuře.

Irská hudba

Irská hudba je hudba více žánrů vzniklá na irském ostrově, nebo mající irský (keltský) původ – jde o oblast Irska, Skotska, Walesu a Bretaně. Irskou hudbou se běžně označuje i hudba různých interpretů či skupin nejen z Irska, které hrají hudbu, nápadně připomínající tradiční irskou hudbu nebo písně.

Luboš Fišer

Luboš Fišer (30. září 1935 Praha – 22. června 1999) byl český hudební skladatel. Byl významným autorem soudobé vážné hudby a vyhledávaným a oceňovaným autorem hudby k filmům a televizním inscenacím (přes 300 titulů).

Polyfonie

Polyfonie (česky vícehlas) skladbu vytvářejí dva, tři, čtyři i více samostatných hlasů. Žádný z nich přitom není vedoucí, žádný doprovázející.Odvozené termínyPolyfonní Polyfonní je přívlastek označujícícharakteristiku hudební kompozice s více, různě vedenými hlasy. Opakem polyfonie je homofonie. Polyfonie se vyvinula v evropské vokální hudbě pozdního středověku, avšak svého vrcholu dosáhla postupně 16. stoletím počínaje. Přenos techniky polyfonie do instrumentální tvorby znamenal vznik nových forem (např. fuga).

České doteky hudby

České doteky hudby je hudební festival nabízející publiku klasickou hudbu v oblasti orchestrální, komorní a recitálové tvorby a to prostřednictvím vánočních, novoročních a tříkrálových koncertů. Festival je pravidelně spolupořádán hlavním městem Praha a Městskou částí Praha 1 a je jediným festivalem svého druhu v zimním období na přelomu roku v Praze. Koná se výhradně na území Prahy 1. Každoročně uvede i světové (popřípadě pražské) premiéry pražských autorů a tvůrců.

Melodik

Melodik je hudební interface z rodiny počítačů Didaktik vyráběný výrobním družstvem Didaktik Skalica. Jeho základem je hudební čip AY-3-8912 zapojený stejně jako u ZX Spectra 128K. Melodik se stal základem dalších moderních interfaců s čipem AY.

Žesťový nástroj

Žesťový nástroj (někdy též plechový nástroj, nebo též hovorově jen žestě, či plechy) je dechový hudební nástroj (aerofon) obvykle vyrobený z mosazného plechu. Tón vzniká pomocí rtů hráče v nátrubku (náustku) nasazeným na nástroj, který je následně zesílen rozechvěním sloupce vzduchu.

ល្ខោនអូប៉េរ៉ា

Opera (z italského opera in musica, hudební dílo) je umělecká forma spojující dramatické divadelní představení s hudbou tak, že herci text (libreto) zcela či zčásti zpívají za instrumentálního doprovodu.

Textař

Textař je tvůrčí pracovník, který systematicky a cílevědomě upravuje nebo vytváří krátké či kratší jednoúčelově zaměřené jazykové útvary (krátké texty) často přísně utilitárního účelu. Někdy se jedná o útvary literární či literárně-dramatické povahy. Jsou to například texty umělých písní, předvolební hesla, reklamní slogany a reklamní a propagační texty obecně (copywriteři), sportovní pokřiky, krátké průpovídky, aforismy, informační cedule apod. V zásadě je možné textaře rozdělit do několika skupin.

Seznam interpretů křesťanské hudby

Toto je seznam interpretů křesťanské hudby, gospelových interpretů, chrámových sborů. Pro umístění se vyžaduje, aby křesťanská hudba hrála relevantní podíl v tvorbě/prezentaci interpreta. Podíl křesťanské hudby je u autorů specifikován. Ve vhodných případech možno uvést i příklady.

Jošihisa Hirano

Jošihisa Hirano (japonsky 平野義久, Hirano Jošihisa, * 7. prosince 1971 ve městě Šingú, prefektura Wakajama, Japonsko) je japonský hudební skladatel, který se zaměřuje na skládání filmové hudby. Několikrát spolupracoval při tvorbě hudby s Hidekim Taniučim.

Akademie múzických umění v Praze

Akademie múzických umění v Praze (AMU) je česká veřejná vysoká škola, na které se vyučují obory spjaté s divadlem, filmem, hudbou a tancem. AMU byla založena v říjnu roku 1945 dekretem č. 127 "o zřízení vysoké školy Akademie musických umění v Praze". Prvním akademickým rokem se stal rok 1946/1947.

Egyptská hudba

Hudba je spojena s egyptskou kulturou již od starověkého Egypta. Staří Egypťané věřili, že hudbu vynalezla bohyně Hathor. Nejstarší materiály a důkazy o egyptských hudebních nástrojích se datují již v předdynastickém období, ovšem s jistotou se dá říci, že se objevily až ve staré říši. Mezi prvními nástroji se objevovala harfa, flétna a dvojitý klarinet. Ve střední říši se objevily další nástroje jako jsou loutny, lyry a činely, které sloužily jako doprovod k tanci. Egyptská lidová hudba je v současnosti nejbližší hudební žánr podobající se staroegyptské hudbě. Lidová hudba si zachovala mnoho rytmů a nástrojů, které byly dříve používány.

Experimentální hudba

Experimentální hudba je hudba, jejímž hlavním cílem je zkoušet nové směry vývoje.TechnikyVětšina hudebních experimentů je založena na rozšířenímateriálu, z něhož je hudba vytvořena;postupů, jak materiál organizovat;způsobů, jak hudbu prezentovat.Většina experimentů se soustřeďuje především pouze na jeden z těchto přínosů.Experimenty mohou být založeny teoreticky (konceptuálně) nebo prakticky (empiricky).Práce s materiálemKromě běžných tónů temperovaného ladění se v hudebních experimentech mezi zvukovým materiálem objevujínalezené zvuky, jejichž hodnota je především asociační (mají vyvolat představu nějakého prostředí);nalezené zvuky, jejichž hodnota je především v neotřelosti nebo poutavosti témbru, barvy;syntetické zvuky, generované elektrickou cestou, výjimečně mechanicky (siréna);tóny laděné v jiných soustavách, než obecně známé temperované, včetně mikrointervalů.Experimenty s organizací zvukového materiáluPo krizi evropské tonální hudby na počátku 20. století se v důsledku experimentů objevila a po několika desetiletích uzavřela slepá větev vývoje, pocházející z německy mluvících zemí, reprezentovaná

Jaroslav Řídký

Jaroslav Řídký (25. srpna 1897 Liberec – 14. srpna 1956 Poděbrady) byl český hudební skladatel, dirigent a pedagog.Životopis Narodil se ve Františkově v rodině tesařského pomocníka Jana a posluhovačky Marie Řídkých. Hudebním základům se naučil víceméně jako samouk, hodiny hry na flétnu a housle dostával od kapelníka Aloise Hokeše. Po české obecné škole nastoupil na německou měšťanku, kde dozrálo jeho rozhodnutí stát se profesionálním hudebníkem. Protože neměl peníze na studium konzervatoře, získal první formální hudební vzdělání v kapele pěšího pluku v Josefově (1911). Z pluku zběhl, dva roky se toulal s divadelní společností, a pak byl na návštěvě své matky chycen a vojenským soudem poslán na několik měsíců do vězení. Studium skladby na Pražské konzervatoři zahájil v roce 1919 a od roku 1923 pokračoval na Mistrovské škole Pražské konzervatoře, kterou absolvoval v roce 1926. Mezi jeho učitele na střední škole konzervatoře patřili Jaroslav Křička, Josef Bohuslav Foerster a Karel Boleslav Jirák, na Mistrovské škole byl ve třídě Josefa Bohuslava Foerstra. Již během studia měl úspěchy s několika kompozicemi (např. Symfoniettou c moll z roku 1923, se kterou absolvoval střední školu konzervatoře), v roce 1923 se stal sbormistrem dejvického pěveckého spolku Boleslav a následujícího roku jej přijal Václav Talich jako druhého harfenistu do České filharmonie. Profesorem konzervatoře se stal v roce 1929 a dva roky poté již byl členem České akademie věd a umění. Po válce nastoupil na nově zřízenou pražskou Akademii múzických umění a roku 1955 byl jmenován jejím řádným profesorem. Řídkého tvorba vrcholí v padesátých létech, a to zejména Koncertem pro klavír a orchestr op. 46, oceněným státní cenou II. stupně (1954), a VII. symfonií op. 47, která byla s velkým úspěchem uvedena na Pražském jaru 1956 za přítomnosti tehdy již těžce nemocného autora. Zemřel krátce poté, 14. srpna v lázních Poděbradech.

Umělec

„Umělci jsou osoby, jež vytvářejí či interpretují umělecká díla s tím, že se touto prací živí či o to usilují. Tvorba uměleckých děl je zásadní součástí jejich života a svou činností přispívají k rozvoji umění a kultury. Umělcem je ten, kdo je za umělce považován, a to bez ohledu na to, zda je pracovně vázán k profesním uměleckým subjektům.“

Philip Glass

Philip Glass (* 31. ledna 1937 Baltimore, Maryland) je americký hudební skladatel. Spolu se Stevem Reichem, Terrym Rileyem, Johnem Adamsem a Michaelem Nymanem patří k minimalistickým skladatelům. On sám ovšem dává před výrazem minimalismus přednost termínu hudba s repetitivními strukturami.

Chiptune

Chiptune, také známý jako čipová hudba nebo 8bitová hudba, je syntetizovaná elektronická hudba většinou vytvářená zvukovými čipy historických počítačů, herních konzolí a hracích automatů, stejně jako ostatními způsoby jako třeba emulací. V raných 80. letech začal být osobní počítač méně nákladný a více dostupný než kdy dříve. To vedlo k množení zastaralých počítačů a herních konzolí, jenž byly zanechány uživateli jak upgradovali na novější stroje. Ty tak nebyly uživateli tolik žádané a navíc bylo snadné je najít, stávaly se tak snadným a dostupným prostředkem k tvorbě hudby nebo umění. Zatímco byl většinu času především undergroundovým žánrem, chiptune měl své chvíle střední popularity v 80. letech a 21. století. Chiptune ovlivnil vývoj elektronické taneční hudby.

Michael Nyman

Michael Nyman (* 23. března 1944, Londýn, Spojené království) je anglický hudební skladatel známý díky množství filmové hudby, kterou složil a také kvůli termínu minimalismus, který jako hudební kritik poprvé použil. Jako minimalistické lze jeho skladby také nejlépe charakterizovat.

Petr Eben

Petr Eben (22. ledna 1929 Žamberk – 24. října 2007 Praha) byl český skladatel duchovní, moderní a soudobé vážné hudby. Jeho rozsáhlá skladatelská tvorba zasahuje do všech žánrů (opera, balet, téměř všechny druhy komorní hudby, orchestrální díla) a pronikla do repertoáru mnoha interpretů, souborů, orchestrů. Působil také coby klavírní korepetitor a varhaník.

Letní slavnosti staré hudby

Letní slavnosti staré hudby je mezinárodní hudební festival historických uměleckých hudebních směrů. Byl založen v roce 1999 z iniciativy umělecké vedoucí a dramaturgyně souboru Collegium Marianum Jany Semerádové a koná se každoročně v letních měsících v Praze.

Juki Kadžiura

Juki Kadžiura (japonsky 梶浦由記, Kadžiura Juki, * 6. srpna 1965, Tokio, Japonsko) je japonská hudební skladatelka a producentka. Její tvorba je zaměřena zejména na anime seriály a filmy, ale také se podílela na tvorbě soundtracků pro některé počítačové či konzolové hry.

Cimrman v říši hudby

Cimrman v říši hudby je divadelní hra z repertoáru Divadla Járy Cimrmana. Autory jsou Zdeněk Svěrák a Ladislav Smoljak, hudbu k opeře „Úspěch českého inženýra v Indii“, jež tvoří druhou část představení, složil Jan Klusák. Jako spoluautor je uváděn rovněž velký český vynálezce, filosof a dramatik Jára Cimrman. Hra měla premiéru 3. května 1973 v pražském divadle Reduta.

Johannes Brahms

Johannes Brahms (7. května 1833, Hamburk – 3. dubna 1897, Vídeň) byl německý hudební skladatel, klavírista a dirigent. Ve své tvorbě usiloval o syntézu starších kompozičních forem z období klasicismu a romantismu. Bývá považován za dovršitele díla Ludwiga van Beethovena. Richarda Wagnera respektoval, jeho novoromantické zaměření na programní hudbu a reformu opery jako spojení více uměleckých druhů nesdílel. Prosadil se v oblasti symfonické hudby, komorní hudby, písňové tvorby a skladeb pro pěvecké sbory. O napsání opery se nikdy nepokusil. Udržoval přátelské vztahy s Antonínem Dvořákem a zasloužil se o to, že se jeho dílo prosadilo i v Evropě.

បញ្ចូល

Remix je přemíchání původní hudební nahrávky, které se liší od původního znění. Původní nahrávka může být rozšířena o prvky taneční hudby. Technologie remixu je často používána DJi v tanečních klubech. Remix či remastering se také dost často používá díky časté digitalizaci starých analogových hudebních nahrávek. Osoba, která remixuje hudbu, se nazývá remixér.

Elektroakustická hudba

Elektroakustická hudba je souborný název různých okruhů hudebně zvukové produkce, které se tradičně označují podle způsobu výroby, např.: elektronická hudba, konkrétní hudba, hudba pro magnetický pásek.

Josef Suk starší

Josef Suk starší (4. ledna 1874 Křečovice – 29. května 1935 Benešov) byl český skladatel, houslista a pedagog, žák a zeť Antonína Dvořáka. Byl velkým lyrikem české hudby na přelomu pozdního romantismu a moderny 20. stol. Spolu s Vítězslavem Novákem byl nejvýraznějším představitelem Dvořákovy kompoziční školy a jedním ze zakladatelů české hudební moderny.

Buben

Buben je jeden z nejstarších hudebních nástrojů. Technicky je to membranofon. Skládá se nejméně z jedné membrány, např. blány či kůže natažené na rezonátoru. Většina bicích nástrojů, které nemají membránu, patří do skupiny idiofonů.

Zdeněk Lukáš

Zdeněk Lukáš (21. srpna 1928 Praha – 13. července 2007) byl český hudební skladatel. Patřil k nejhranějším a nejzpívanějším českým skladatelům vážné hudby 2. poloviny 20. století, je autorem více než 350 skladeb.

Jacques Ibert

Jacques François Antoine Ibert (15. srpna 1890, Paříž, Francie – 5. února 1962, Paříž, Francie) byl francouzský skladatel. Život Jacques Ibert se hudbě věnoval od útlého věku. Více než o techniku hry se zajímal o klavírní improvizace. Rozhodnutí stát se skladatelem v něm vzbudil až jeho bratranec Manuel de Falla, který ho v této oblasti povzbuzoval. Po absolvování střední školy v roce 1908 vstoupil na pařížskou konzervatoř. Nástup ale nebyl bezprostřední, pomáhal totiž svému otci, jehož rodinný podnik utrpěl finanční ztráty. A zatím co pracoval u otce, zrál v jeho hlavě nápad stát se skladatelem, který poté začal realizovat. A to především díky kontaktu s herci, zpěváky, umělci a spisovateli se kterými se na cestách setkával. Konečně v roce 1911 začal studovat na pařížské konzervatoři (Paris Conservatoire), pod vedením Paula Vidala, kde ukázal velké předpoklady a přijal řadu ocenění. Mezi jeho spolužáky patřil Darius Milhaud a Arthur Honegger, se kterými později i spolupracoval. Jeho otec byl ale nešťastný ze synových hudebních ambicí a přestal ho finančně podporovat. Jacques Ibert si tak na živobytí musel vydělávat sám a pracoval jako korepetitor a pod pseudonymem psal i lehčí kousky populární hudby. Své dosavadní improvizační schopnosti zužitkoval jako pianista v němých filmech, pro něž skládal a psal skladby tak, aby se vešly do promítaného filmu. Časem napsal více než šedesát filmových skladeb i pro zvukové filmy.

Píseň

Píseň, písnička případně popěvek, je jeden ze základních typů hudebního projevu. Základem je vokální projev opatřený textovou složkou. Písnička může být ryze vokální, nebo může mít nástrojový doprovod, může být zpívána jednotlivcem nebo více zpěváky (obvykle pak hovoříme o sboru). V lidové či slangové mluvě se pro pojem píseň/písnička zejména v soudobé populární hudbě vžilo také původní anglické slovo song.

John Tavener

John Tavener (28. ledna 1944 Londýn − 12. listopadu 2013 Child Okeford) byl britský hudební skladatel.Studoval londýnskou Highgate School a Královskou hudební akademii, obor orchestrální klavír. Později se zaměřil na skladbu a studoval práce Messiaena, Bouleze a Ligetiho.V šedesátých létech působil jako varhaník a sbormistr presbyteriánského kostela sv. Jana v Kensingtonu. Na pozadí viktoriánských duchovních hymnů se věnuje hudebním inovacím a jeho tehdejší tvorba se značně liší od pozdějšího návratu ke zdrojům liturgické hudby.

Jaroslav Uhlíř

Jaroslav Uhlíř (* 14. září 1945 Praha) je skladatel populární a filmové hudby, herec, zpěvák, komik, klavírista a moderátor.Životopis V mládí zpíval v Dětském pěveckém sboru Československého rozhlasu pod vedením Bohumila Kulínského. Zpíval v různých kavárenských tanečních skupinách. Stal se členem skupin Providence a Faraon. Později byl zaměstnán jako skladatel v Československém rozhlase, kde se seznámil se Zdeňkem Svěrákem. Vystupoval v pravidelném televizním pořadu Hitšaráda, který úspěšně moderoval společně s textařem a moderátorem Karlem Šípem. Na tento pořad pak přímo navázala zábavní show Galašaráda. Složil hudbu například k filmům Ať žijí duchové!, Vrchní, prchni!, Lotrando a Zubejda nebo S čerty nejsou žerty. Se Zdeňkem Svěrákem spolupracovali na hudební tvorbě pro děti v televizním seriálu Hodina zpěvu. Vedle písní vzešla z pořadu řada krátkých operet (O Budulínkovi, O dvanácti měsíčkách) a tři z nich se staly základem filmu Tři bratři.

Hudba Němců z českých zemí

Hudba Němců z českých zemí (či méně přesně hudba českých Němců, německá hudba v českých zemích apod., v němčině pak deutschböhmische /resp. deutschmährische / Musik) je souhrnné označení hudební kultury, tvorby a dalších hudebních aktivit a projevů hudebního života obyvatel Čech, Moravy a české části Slezska, kteří se hlásili k německé národnosti.

ចែករំលែក