ចោរកម្មដោយស្វ័យប្រវត្តិ GTA 6 PS4 PlayStation 4

ចោរកម្មដោយស្វ័យប្រវត្តិ (GTA) ត្រូវបានគេធ្វើជាគំរូនៃការហាមឃាត់របស់នាងឌីជីថល Eclipse ឌីជីថល, Rockstar ខាងជើង (DMA ឌីម៉ាឌីស្សាញ), Rockstar Leeds ជាល្បែងដ៏អស្ចារ្យសម្រាប់ Rockstar ហ្គេម។ Série, ខ្ញុំបានសរសេរដោយឡែកពីគ្នានូវ 1996, ហើយវាបានធ្វើឱ្យខ្ញុំដឹងថានាងមានជីវិត។ ឌីលី

អាន​បន្ថែម
ទុកឱ្យសេចក្តីអធិប្បាយ