យក្ស, ភ្នំយក្ស, សួនមនោរម្យឆែក

ប្រទេស​រុស្ស៊ី

ត្រលប់ទៅ កំពូល