យក្ស, ភ្នំយក្ស, សួនមនោរម្យឆែក

កុំព្យូទ័រនិងអ៊ីនធឺណិត

  • ក្រុមហ៊ុន Intel Meltdown និង Spectre & Processors របស់ Intel

    Meltdown គឺជាភាពងាយរងគ្រោះផ្នែក Hardware ដែលមានឥទ្ធិពលទៅលើដំណើរការរបស់ microprocessor Intel X86, IBM POWER processors និង microprocessor ARM មួយចំនួន។ អនុញ្ញាតឱ្យដំណើរការគ្មានការអនុញ្ញាតដើម្បីអានអង្គចងចាំទាំងអស់ទោះបីវាមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតក៏ដោយ។ ការរលាយប៉ះពាល់ដល់ប្រព័ន្ធជាច្រើន។ នៅពេលនៃការចេញផ្សាយការរកឃើញនេះ, ឧបករណ៍ទាំងអស់ដែលប្រើកំណែបំណះចុងក្រោយបំផុតនៃប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ iOS, លីនុច, macOS, ឬវីនដូរួមបញ្ចូល។ នៅក្នុង [... ]

ត្រលប់ទៅ កំពូល