យក្ស, ភ្នំយក្ស, សួនមនោរម្យឆែក

ក្លែងបន្លំ

  • ក្លែងបន្លំ

    សិប្បនិម្មិតវៃឆ្លាត (បញ្ញាសិប្បនិមិត្តអាយអង់គ្លេស AI) គឺជាសាខាមួយនៃវិទ្យាសាស្រ្តដែលការដោះស្រាយជាមួយនឹងការបង្កើតម៉ាស៊ីនបង្ហាញពីសញ្ញានៃឥរិយាបទឆ្លាតវៃនេះ។ និយមន័យនៃ "ឥរិយាបថឆ្លាតវៃ" គឺនៅតែស្ថិតក្រោមការពិភាក្សា, ភាគច្រើនបានប្រើជាស្ដង់ដាមនុស្សឆ្លាតវៃមូលហេតុ។ ជាមួយនឹងគំនិតនេះមកលោក John McCarthy លើកដំបូងនៅក្នុង 1955 ។ ការស្រាវជ្រាវបច្ចេកទេសក្លែងបន្លំគឺខ្ពស់និងពិសេសលើសពីនេះទៅទៀតត្រូវបានបែងចែក [ ... ]

ត្រលប់ទៅ កំពូល