យក្ស, ភ្នំយក្ស, សួនមនោរម្យឆែក
សួនទឹក

សួនទឹក

  • ទំនប់ Spindleruv Młynផ្លា អានបន្ថែម>

    ទំនប់ Spindleruv Młynផ្លា

    ŠpindlerůvMlýn (Spindlermühleអាល្លឺម៉ង់) គឺជារមណីយដ្ឋានទេសចរណ៍និងជិះស្គីដ៏សំខាន់នៅក្នុងភ្នំKrkonoše។ ទីក្រុងŠpindlerůvMlýnមានប្រជាជនប្រហែល 1200 (នៅក្នុង 2006 ពួកគេមានស្ទើរតែ 1400) និងផ្ទៃដីនៃ 7690,91 ហិចតា។ ផ្លូវទី II / 295 បញ្ចប់នៅកណ្តាលទីក្រុងបន្ទាប់មកតាមផ្លូវភ្នំលើŠpindlerův bouda ។ ទំនប់ឡាសាស្តាគឺជាអាងទឹកមួយនៅលើកំពូលទន្លេ Elbe [... ]

ត្រលប់ទៅ កំពូល