ទំនប់ Spindleruv Młynផ្លា

Spindleruv Mlyn (អាល្លឺម៉ង់Spindlermühle) គឺជារមណីយដ្ឋានទេសចរណ៍និងជិះស្គីដ៏សំខាន់មួយ ភ្នំយក្ស។ ទីក្រុងŠpindlerůvMlýnមានប្រជាជនប្រហែល 1200 (នៅក្នុង 2006 ពួកគេមានស្ទើរតែ 1400) និង 7690,91

អាន​បន្ថែម
ទុកឱ្យសេចក្តីអធិប្បាយ