យក្ស, ភ្នំយក្ស, សួនមនោរម្យឆែក
Bystrá NAD Jizerou

Bystrá NAD Jizerou

  • ស្ពានក្នុងផ្ទះឈើBystrá nad Jizerou អានបន្ថែម>

    ស្ពានក្នុងផ្ទះឈើBystrá nad Jizerou

    គ្របដណ្តប់នៅក្នុងរដូវស្ពានឈើ NAD Jizerou 2016 Bystráខែមុនពេលការកសាងឡើងវិញជាច្រើនបានពេញលេញនៅពេលដែលស្ពានទាំងមូលត្រូវបានលើកហើយបានផ្លាស់ទៅម្ខាង Jizera ម្ខាង។ វាគឺជាស្ពានមួយក្នុងចំណោមស្ពានដែលគ្របដណ្ដប់នៅជាយក្រុង។ វាត្រូវបានរចនាឡើងជាស្ពាននៃប្រភេទអគារ។ នៅលើមួយនៃប្លុកនៃសសរថ្មនេះត្រូវបានឆ្លាក់ 1888 ឆ្នាំវាគឺជា [... ]

ត្រលប់ទៅ កំពូល