លោក Stephen Hawking បានស្លាប់

លោក Stephen William Hawking (8 ខែមករា 1942 Oxford - 14 ខែមីនា 2018 ខេមប្រ៊ីជ) ដោយភារកិច្ចរបស់ខ្លួនដើម្បីទទួលបានការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋ។ ខួបកំណើតរបស់គីស្មូ

អាន​បន្ថែម
ទុកឱ្យសេចក្តីអធិប្បាយ